Carolath von Beuthen

List parafii Jednoty do książąt Carolath Beuthen
1763
2 karty, 22,5 x 18,5 cm
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Rkp. 2994, inw. 2974, k. 2–3
zakupiono w 1998

Prezentowany list to kondolencje złożone członkom rodziny przez władze parafii z powodu śmierci Hansa Carla von Schönaich (1688–1673). Zmarły był autorem świetności rodu, który za jego sprawą uzyskał tytuł książęcy, a dobra uzyskały status księstwa Carolath Beuthen. Schönaichowie to szlachta należąca do Jednoty braci czeskich w Lesznie, rezydująca w Siedlisku koło Bytomia Odrzańskiego. Założycielem majoratu był Georg (1557–1619), który w 1605 roku ufundował gimnazjum w Bytomiu, w którym edukację pobierali m.in. członkowie leszczyńskiej Jednoty: Dawid Ursyn, Marcin Gertich, Jan Rybiński, Andrzej Węgierski. Wykładowcą był tu Georg Vechner, który po zamknięciu placówki osiadł w 1628 roku w Lesznie. Stosunki Jednoty z śląskimi wielmożami datują się od 1600 roku, kiedy to Marcin Gracjan Gertich posłany został do Carolathu do posługi duszpasterskiej. Schönaichowie aktywnie uczestniczyli w życiu wspólnoty, fundując stypendia, wspierając materialnie Kościół.

Magdalena Bugajewska, Kamila Szymańska