Historia Fratrum Bohemorum

Historia Fratrum Bohemorum… Jan Amos Komeński Halle, Sierociniec, 1702 k. nlb 1, 48 s, 122 s, k. nlb 3; in quarto oprawa skórzana, XVIII w. Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 02.D.14/1 z kościoła św. Jana w[…]

Edukacja

Sola scriptura – jedno z haseł reformacji zobowiązywało wiernych do lektury Biblii. Tym samym pośrednio wpływało na rozwój oświaty. Grupą szczególnie dbającą o poziom wykształcenia swych kadr duchownych byli bracia czescy. Już w swych początkach[…]