O Wýmjtáni Némého, y gakéhokoli gmého,…

 

O Wýmjtáni Némého, y gakéhokoli gmého, Dábelstwi, Kázáni. Ućinēné Shromáżdĕni  Českému, w Lessnĕ Polském, w Nedĕli Oculi
Jan Amos Komeński
Leszno, 1649
88 s., 8°
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, sygn. 1341
proweniencje: Marcin Jaroszowic ze Skoków
z księgozbioru Tytusa Działyńskiego (1796–1861), notowany w katalogu K.W. Kielisińskiego pod nr 3401

Prezentowana książka napisana została podczas pobytu Jana Amosa Komeńskego  w Lesznie, gdzie by l duchownym, seniorem oraz pełnił funkcję rektora tutejszego gimnazjum. W tym czasie Komeński brał udział we wszystkich lokalnych synodach, gdzie wygłaszał kazania, których teksty w większości spłonęły w pożarze Leszna w 1656 roku.
Prezentowana książka stanowi pierwsze wydanie kazań Komeńskiego, wznawianych później w 1763 roku w Berlinie oraz około 1790 roku w Kutnej Horze (Czechy). Są to kazania wielkopostne. Autor na czas oczekiwania na Wielkanoc zaleca każdemu chrześcijaninowi robić rachunek sumienia, korygować swoje błędy oraz dążyć do doskonałości.

Estreicher XIX, 457
Aneta Falk