Portret Bogusława II Leszczyńskiego

kopia wykonana przez Gottlieba Rontza wg nieznanego pierwowzoru
1822
płótno, olej
77 x 59 cm
Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lesznie

Mężczyzna przedstawiony w popiersiu, zwrócony lekko w prawo. Ubrany w szarą sutannę zapinaną na drobne guziki, pod szyją niebieskie dinstinctorium. Tło neutralne. U dołu płótna na desce inskrypcja w języku polskim: Biskup łucki, nominat Płocku, znakomity duchownego prawa znawca, przez Szwedów zniszczony kościół odbudował, a kości swe na wieczny spoczynek złożył przy ołtarzu Św. Krzyża w r. 1691. Kopiował Gottl. Rentz. 1822. Inskrypcja sugeruje istnienie starszego wizerunku malarskiego Bogusława, być może przechowywanego jeszcze w początkach XIX stulecia na terenie świątyni farnej w Lesznie.
Bogusław II Leszczyński (1645–1691) – kolejno: prepozyt płocki, kanonik krakowski, opat czerwiński, biskup łucki, brzeski i płocki, potwierdził protestanckim mieszkańcom Leszna wszystkie dotychczasowe przywileje. Do historii miasta przeszedł głównie jako fundator nowego kościoła farnego, który podniósł z ruiny, do której doprowadził pożar 1656 roku.

Leszczyńscy w dziejach Leszna, katalog wystawy, Leszno 1997, s. 26.
Małgorzata Gniazdowska