Acta conventuum et synodorum in Majori Polonia a dissidentibus celebratarum

Johann Jacob Scheidemantel
Wrocław, [około 1776]
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 128718
ze zbiorów Tytusa Działyńskiego (1796–1861)

Druk zawiera dokumenty dotyczące synodów w Wielkopolsce. Na odwrocie karty tytułowej znajduje się dedykacja dla dysydentów synodu w Lesznie.
Johann Jacob Scheidemantel (1734–1777) był luterańskim duchownym i pierwszym pastorem zboru ewangelicko-augsburskiego w Warszawie, członkiem Łacińskiego Towarzystwa Uniwersytetu w Jenie. Prawdopodobnie ukończył studia teologiczne we Wrocławiu. W czasie podróży po Europie odwiedził Anglię, gdzie na dworze króla Jerzego III wygłosił kazanie dla dworu jego żony, królowej Karoliny. Scheidemantel wydał w 1776 roku Acta conventuum et synodorum…, które uzupełnił m.in. o historię zboru i spis pastorów w Sławatyczach oraz pięć kazań okolicznościowych, w tym jedno dotyczące ocalenia Stanisława Augusta z rąk konfederatów, wygłoszonych w latach 1770–1775.
Małgorzata Potocka