General und Special Bekantnüss…

Leszno, Daniel Vetter, 1650
61 s; in duodecimo
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.107
w zbiorach od 1950

Wyznanie wiary Kościoła ewangelicko-reformowanego wydane w języku niemieckim, ustalone podczas obrad Colloqium Charitativum w Toruniu w 1645 roku. Akt ten stanowił ostateczne potwierdzenie połączenia Jednoty z Kościołem ewangelicko-reformowanym. Publikacja ta jest świadectwem ścierania się teologicznych poglądów luteranów i kalwinistów.

E XVIII, 91; A. Kawecka-Gryczowa, Leszno – ośrodek wydawniczy Jednoty, „Odrodzenie i Reformcja w Polsce” 9, 1965, s. 264
Kamila Szymańska