Książka kolekty w Berlinie w 1708 roku

Collecten-Buch 1708
52 zapisane strony
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 1898

Zeszyt zawiera wpisy dotyczące wpłat na rzecz odbudowy kościoła św. Jana w Lesznie po pożarze 1707 roku zebrane podczas kolekty w Berlinie. Pierwsze wpisy zawierają dane identyfikujące ofiarodawców, którzy złożyli większe ofiary na rzecz pogorzelców. Od strony 14 wpisy uporządkowane są w tabeli, w której zamieszczono lapidarne informacje o anonimowych darczyńcach i niewielkich kwotach, jakie uiścili, zazwyczaj opisani są jako „ein guter Freund”, „gute Frau”.
Kamila Szymańska