Portret Samuela Schelwiga

Elias Hainzelmann (1640–1693) według wzoru Andreasa Stecha (1635–1697)
sygnowany: p.d: Andr. Stech Pinxit Elias Hainzelmann Sculpsit 1692
Augsburg, 1692
papier, miedzioryt
28,3 x 19,2 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, MLS 1514
zakupiono w 2015

ryt. Elias Hainzelmann wg Andrzeja Stecha; 1692 r.; papier, miedzioryt; wys. 28,3, szer. 19,2 cm; Muzeum Okręgowe w Lesznie; MLS1514

Model ukazany w popiersiu, zwrócony w lewo na neutralnym ciemnym tle. Portretowanego otacza owalna rama ujęta w prostokąt kamiennej kompozycji. Na licu kamiennego postumentu znajdują się napisy identyfikujace postać Samuela Schelwiga: SAMUEL SCHELGUIGIUS. S. THEOL. D. / ET PROF.P.ATHENAEI GEDANENSIS RECTOR / ET AD SS. TRINIT. PASTOR Natus M.DC.XLIII. / Depictus. M.DC. XCII. I. A. Plener. Ferii fecit
Padające z lewej strony światło wydobywa z ciemnego tła twarz portretowanego z lekkim uśmiechem i wzrokiem skierowanym na widza. Starannie wymodelowane pukle peruki, rozdzielone na pojedyncze, miękkie skręty, zostały uwypuklone dodatkowo refleksami światła.
Samuel Schelwig (1643–1715), pedagog, filozof, teolog i polemita luterański. Urodził się w Lesznie, był synem Samuela luterańskiego pastora w Górze i Eufrozyny z Heermannów – wnuk Johanna Heermanna. Początkowo uczył się w parafialnej szkole luterańskiej w Głogowie, od 1653 kontynuował naukę w gimnazjum w Lesznie. W 1659 udał się na dalszą naukę do Gimnazjum św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. W 1661 rozpoczął studia na uniwersytecie w Wittenberdze na wydziałe filozoficznym. W 1667 objął stanowisko profesora filozofii i konrektora gimnazjum w Toruniu. 1673 objął stanowisko profesora filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim oraz bibliotekarza Biblioteki Rady Miejskiej a w 1681 został pastorem w kościele św. Katarzyny. Od 1685 doktor teologii. W latach 1685–1715 pastor kościoła św. Trójcy. Autor prac teologicznych i filozoficznych.

Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, red. H. Widacka, Warszawa 1994, t. 4, poz. 4760
Grażyna Michalak