Powinności przystępujących do stołu bożego…,

Jean Rodolph Ostervald
Leszno, Samuel Gottlieb I Presser, 1777
160s; in octavo
Oprawa XIX w.: skóra, tłoczenie, blok złocony
Muzeum Okręgowe w Lesznie, S. 18
proweniencje: W[Wilhelm] B[ickerich] –superekslibris
w zbiorach od 1950

Polski przekład dzieła z gatunku literatury budującej Les Devoirs des Communions (Bazylea 1744) Jeana Rodolpha Ostervalda (1687–1764), kalwińskiego kaznodziei w Neucĥatel, a następnie w Bazylei. W roku 1745 ukazało się wydanie niemieckie pt. Die Pflichten der Tischgenossen des Herrn (Bazylea 1745). Książka cieszyła się sporą popularnością w kręgu odbiorców francuskojęzycznych i miała wiele wydań. Edycja leszczyńska – tłumaczenie z obydwu tych edycji – to zapewne inicjatywa miejscowego zboru polskiego. Publikacja stanowi świadectwo adaptacji literatury religijnej francuskich kalwinistów w kręgu polskich ewangelików reformowanych oraz kontaktów leszczyńskiego środowiska parafii kalwińskiej z zagranicznymi współwyznawcami.

Estrecher XXV, 185; M. Pawelec, Pamiątka wieczerzy wielkanocnej w praktyce ewangelików reformowanych na przykładzie tekstu Powinności przystępujących do Stołu Bożego (Leszno 1777) [w:] Kultura radości na ziemi wschowskiej. Obraz uroczystości, jubileuszy, wizyt gości, świąt, red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa 2013, s. 187–203
Kamila Szymańska