Kościół staroluterański

Kościół staroluterański w Lesznie. Plan sytuacyjny terenu pod budowę i projekt ogrodzenia
H. Nerger, G. Schubert
Leszno, 12 III 1891
rysunki techniczne na woskówce
48 x 59 cm, 41,5 x 57,5 cm
Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/21/0 sygn. 2450, s. 1, 21

Na rysunkach przedstawiono usytuowanie kościoła dla parafii staroluterańskiej na wydzielonej działce przy ówczesnej Roostrasse (obecnej ulicy Paderewskiego), ujęcia z różnych stron projektowanego budynku kościoła, ogrodzenie oraz rozplanowanie wnętrza. Działkę pod budowę świątyni leszczyńska parafia staroluterańska nabyła od projektanta i wykonawcy budowy kościoła Hermana Augusta Nergera (1845–1912), radnego miejskiego i budowniczego. To on także zaprojektował większość budynków na tej ulicy. Skromny kościół dla leszczyńskiej wspólnoty staroluterańskiej wzniesiono w stanie surowym do listopada 1891 roku, a odbiór nastąpił w końcu marca 1892 roku. Uroczyste nabożeństwo inaugurujące działalność świątyni miało miejsce 17 maja tego roku. Kościółek o niewielkiej powierzchni o jednej nawie wyposażony został w ołtarz od strony południowej oraz ambonę.

M. Błaszkowski, Kaplica ewangelicka w Lesznie, „Przyjaciel Ludu” 2003, z. 2; M. Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1815–1918, Poznań 20o8, s. 202–203; http://www.zabytki.leszno.pl/Kosciol_staroluteranski.html
Barbara Ratajewska