Portret pastora Samuela Gottlieba Wirtha

Portret pastora Samuela Gottlieba Wirtha
malarz nieokreślony
Leszno, koniec XVIII w.
blacha, olej
60 x 55 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, ML 35
z kościoła św. Krzyża w Lesznie; w zbiorach od 1946

Portret owalny, mężczyzna ujęty w popiersiu, ściśle z profilu, zwrócony w lewo. W jasnej peruce en catogan, w czarnym surducie, pod szyją żabot i biała befka. Portret w obramieniu z jednolitego płata blachy.
Samuel Gottlieb Wirth (1755–1810) pochodził z Chlastawy. Jego ojciec leszczynianin, był tam pastorem. W Lesznie od 1785 kolejno: diakon, archidiakon oraz od 1757 pastor i senior okręgowy.

Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku, katalog wystawy, Leszno 1999, nr kat. 49, s. 40, il.12.
Grażyna Michalak