Portret Krystyny Poniatowskiej

Portret Krystyny Poniatowskiej
„Przyjaciel Ludu” 1835, nr 11, s. 88
papier, litografia
8,5 x 7,5 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, Biblioteka, nr inw. 2
zakupiono w 1950

Wizerunek powstał na podstawie XVII-wiecznego miedziorytu i jest powtórzeniem portretu Poniatowskiej – z pominięciem sztafażu – z oryginalnej grafiki.
Krystyna Poniatowska (1610–1644) – polska szlachcianka, córka bibliotekarza na dworze Karola Starszego Żerotina, mecenasa Komeńskiego. Po osieroceniu trafiła pod opiekę Comeniusa i wraz z nim przybyła do Leszna. W 1632 roku wydana została za drukarza Daniela Vettera. Przeszła do historii z powodu daru jasnowidzenia, który upowszechniał Komeński, wieszcząc rychły koniec Habsburgów i pomyślne dla protestantów zakończenie wojny trzydziestoletniej. W swych wizjach Poniatowska przepowiedziała m.in. śmierć Albrechta Wallensteina (1583–1634), głównodowodzącego wojsk cesarskich.

Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, red. H. Widacka, Warszawa 1994, t. 4, poz. 4018
Kamila Szymańska