Samuel Kleber

Portret króla kurkowego Samuela Klebera
monogramista I.J.C.P.
Leszno, po 1719
płótno, olej
93 x 81 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. ML 97
z dawnej strzelnicy Bractwa Kurkowego w Lesznie; w zbiorach od 1957

W ujęciu do bioder, korpus an face, głowa lekko w lewo, w jasnej peruce á la lion. Ubrany w ciemnobrązowy justaucorps i takąż kamizelę. Pod szyją biała koszula z wywiązanym halsztukiem. Na szyi łańcuch z klejnotem królewskim Bractwa Kurkowego w Lesznie. Lewa ręka w geście wskazującym, prawą trzyma lufę strzelby. Z ramion spływa ciemnoniebieska peleryna. Tło neutralne brązowe.
Wzdłuż dolnej krawędzi obrazu w ozdobnej ramce napis: Samuel Kleber ists dem Gott in Achtunzwanzig Jahren, / diß Glück zum Vierten mahl, hat lassen wieder fahren. / das Ihm als König hier, vom Mehrten Brüder Orden. / Anno 1719, 1721, 1736, 1748.
Samuel Kleber (1682–1762) – młynarz, był członkiem Bractwa Kurkowego w Lesznie i aż czterokrotnie uzyskiwał tytuł króla kurkowego w 1719, 1721, 1736 i 1748. Jako mieszczanin wyznania reformowanego w 1746 wygrał wybory uzupełniające do władz zboru leszczyńskiego, jednakże był tylko młynarzem, pozostali więc świeccy członkowie kolegium podali się do dymisji, nie chcieli bowiem zasiadać razem z rzemieślnikiem. Zarzucili mu nieumiejętność czytania i pisania, a także wytknęli zajmowanie się szynkowaniem piwa, co według nich nie przystawało do godności starszego zboru. Świadczy to dobitnie o istnieniu ostrych przedziałów grupowych wśród mieszczan wyznania reformowanego, co w efekcie prowadziło do częstych konfliktów wewnętrznych w Jednocie.

H. J. Harms, Lissaer Geburtsbriefe 1639-1731, Posen 1940, s. 131; Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku, katalog wystawy, Leszno 1999, poz. 43, s. 37, il. 31; E. Śliwiński, Leszczyńskie Bractwo Kurkowe 1627–1947, Leszno 2007, il. XIII.
Grażyna Michalak