Daniel Ernest Jabłoński

Portret Daniela Ernesta Jabłońskiego
rytownik nieokreślony
ok. poł. XVIII w.
papier, miedzioryt
9,5 x 15 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. ML 245
zakupiono w 1969

Postać ujęta w popiersiu, zwrócona nieznacznie w lewo, w peruce á la lion. W czarnym stroju duchownego, pod szyją biała befka. Ręce opuszczone wzdłuż fałd szaty. Pod ryciną napis: D. Daniel Ernestus Jablonski, / Seren. Prussiae Regi a Sacris / Aul. et Consil. Consistor.
Można domniemywać, że w przeszłości istniał malarski pierwowzór portretu graficznego D. E. Jabłońskiego. Prawdopodobnie przeznaczeniem tego miedziorytniczego wizerunku była graficzna ilustracja lub zachowanie pamięci o zmarłym w formie najprostszego epitafium wydanego w pierwszą rocznicę śmierci.

Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku, katalog wystawy, Leszno 1999, poz. 39, s. 35, il.5; K. Szymańska, Bracia czescy w Lesznie. Przewodnik po zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2007, s. 19.
Grażyna Michalak