Dawid Cassius

Portret Dawida Cassiusa
malarz nieokreślony
Leszno, ok. 1850
płótno, olej
86,6 x 67,3 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLS 1491
z zespołu portretów rektorów dawnego gimnazjum leszczyńskiego, w 2010 przekazany do zbiorów muzealnych przez I LO w Lesznie

W ujęciu do bioder, głowa zwrócona lekko w lewo, w ciemnej peruce á la lion. Ubrany w ciemną szatę z dużym kołnierzem, pod szyją biała befka. Prawa ręka wsparta na księdze stojącej na stoliku. U góry z lewej strony napis: DAVID CASSIUS. / UNITATIS SENIOR. / GYMNASII RECTOR. U góry z prawej strony napis: DAVID CASSIUS / unit. Fratr. Conf: Boh: / In Polonia Senior XX / post Ecol Lesn: Pol.
Dawid Cassius (1673–1734) od 1698 pastor zboru polskiego Jednoty w Lesznie, w 1712 został sekretarzem synodu generalnego w Toruniu, od 1716 rektor gimnazjum w Lesznie. Prowadził walkę o prawa ewangelików w Polsce i stworzenie światowej organizacji Kościołów protestanckich.

Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku, katalog wystawy, Leszno 1999, poz. 38, s. 34–35, il.9.
Grażyna Michalak