Frommer Christen Seuffzende Seele und Singender Mund…

Frommer Christen Seuffzende Seele und Singender Mund in Sonn- und Festtäglichen nebst andern Klag- Buss- Trost- und Sterbe-Gebeten…
Zacharias Herrmann
Szlichtyngowa, Gottfried Börner, 1739
[16], 202, [4], 100 s; in octavo
Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 129115
z biblioteki kościoła św. Krzyża w Lesznie

Śpiewnik autorstwa Zachariasa Herrmanna (1643–1716), poety i pastora kościoła św. Krzyża w Lesznie, jednego z największych twórców luterańskiej pieśni kościelnej. W początkowych latach życia związany był z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem, następnie, po 1669 roku, przeniósł się na stałe do Leszna, gdzie obrano go diakonem, a później pastorem kościoła św. Krzyża. W 1692 roku został seniorem generalnym zjednoczonych kościołów luterańskich Polski i pełnił tę funkcję aż do śmierci.
Był cenionym kaznodzieją, autorem kazań pogrzebowych i utworów okolicznościowych, a przede wszystkim twórcą obszernego, wielokrotnie wznawianego protestanckiego śpiewnika, który miał niezaprzeczalny wpływ na życie religijne leszczyńskiej wspólnoty. Zbiór zawierał rozmaite utwory okolicznościowe oraz pieśni kościelne, nawiązujące rytmiką i melodią do starych łacińskich hymnów i znanych pieśni luterańskich. Prezentowany egzemplarz jest kolejnym wydaniem popularnego dzieła, a ukazał się w 1739 roku w Szlichtyngowej, a więc już po śmierci autora.

Słownik biograficzny Leszna, red. B. Głowinkowska i A. Konior, Leszno 2004
Magdalena Marcinkowska