Cyborium

Lebrecht Fournier, czynny w l. 1821–1849; punce: 1. LF – znak mistrzowski artysty, 2. Q – punca probierza we Wrocławiu w l. 1822–1834, 3. nieczytelna (najprawdopodobniej miejska Wrocławia)
Wrocław, 1822–1823
srebro złocone
wysokość 28 cm, średnica podstawy 10,2 cm, wysokość pokrywy 7 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 193
do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywiezione do Herrnhut; rewindykowane w 1959, w zbiorach od 1962

Czara o kształcie walcowatym i lekko rozszerzonym brzegu. W dolnej części zdobiona trybowanym pierścieniem dekorowanym motywem kwiatowym. Powyżej fryz palmetowy. Na gładkiej powierzchni dwie inskrypcje w języku niemieckim: Dem General–Consenior und Pastor, Herr Johann Ludwig Cassius bei seiner Amtsjubelfeier aus Hochachtung u Dankbarkeit geweicht von der Gemeinde Lissa, d. 13 April 1823. Cytat z Ewangelii J 10,13: Ein guter Hirte er kent die Seinen Und ist bekant den Seinen – Ev. Joh. X,13.
Trzon z nodusem zdobionym ornamentem liściastym. Stopa okrągła na małym cokoliku, dekorowana fryzem z małych kwiatków. Przykrywka zwieńczona kulą kwiatową. Wnętrze puszki złocone.
Puszka została zamówiona przez parafian jako prezent dla conseniora i pastora Johanna Ludwiga Cassiusa z okazji Jego pięćdziesięciolecia pracy duszpasterskiej.

Życie umysłowe w Lesznie w XVIII wieku, katalog wystawy, Leszno 1999, poz. 59, s. 44–45; K. Szymańska, Bracia czescy w Lesznie. Przewodnik po zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2007, s. 14 i 24; W. Marzęcki, Święty Jan znany i nieznany, Leszno 2008, s. 62–63.
Małgorzata Gniazdowska