Antependium

warsztat nieznany
Czechy ?, pocz. XVII w.
batyst, haft, koronka
154 x 109 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 196
do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywiezione do Herrnhut; rewindykowane w 1959; w zbiorach od 1962

Nakrycie ołtarzowe zszyte w szachownicę z 35 kwadratów o wymiarach 20 x 20 cm, skomponowaną naprzemiennie z części batystowych i ażurowych. Na kwadratach ażurowych powtarza się wyszyty motyw winnej latorośli oplecionej na równoramiennym krzyżu. Na kwadracie centralnym o wymiarach 19 x 19 cm wyhaftowany został wizerunek baranka paschalnego – symbol Jednoty. Wokół napis haftowany naprzemiennie nicią złotą i srebrną: HOSPODINE * M [?] L [?] g [?] *SENADNAM * 16?5. Obrzeże nakrycia obszyte koronką wykonaną z nici o barwie srebrnej i złotej o szerokości 4 cm.

K. Szymańska, Bracia czescy w Lesznie. Przewodnik po zbiorach Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2007, s. 24.
Eugeniusz Śliwiński