Widok kościoła św. Jana od strony zachodniej

Friedrich Ebbecke
Leszno, ok. 1906
papier, druk wielobarwny
9 x 13,8 cm
Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/396, sygn. 802
zakupiono w 2013

Widokówka przedstawia kościół p.w. św. Jana Chrzciciela od strony zachodniej z widocznym ogrodzeniem i bramą wejściową na tern kościoła. Wyeksponowana została wieża. Wieńczący ją hełm pochodzi z 1828 roku. Zegar wieżowy jest podarunkiem z 1903 roku Pauliny Franke. Poddano go generalnemu remontowi w 1976 roku, kiedy to otrzymał nowe tarcze odlane z mosiądzu w odlewni w Swarzędzu i napęd elektryczny. Widoczny jest także ustawiony przed kościołem w sierpniu 1898 roku – w rocznicę przybycia do Leszna – pomnik Jana Amosa Komeńskiego. W 1947 roku został on przesunięty na pobliski Plac Komeńskiego.
Widok ujety jest w dekoracyjną secesyjną ramkę zwieńczoną kwiatami słonecznika.

E. Kręglewska-Foksowicz, Sztuka Leszna, Poznań 1982; Historia Leszna, red. J. Topolski, Leszno 1997; B. Świderski, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928; M. Urban, Poewangelickie zabytki miasta Leszna „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 5, 2012; M. Urbaniak, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009; http://www.jan.chrzciciel.leszno.plhttp://zabytki.leszno.pl/Kosciol_Jana.html
Barbara Ratajewska