Relacja z kolekty 1708 roku

Kollectenreise Samueli Arnoldi und Davids Kloses
1709
102 k.
Archiwum Państwowe w Poznaniu, ABCz sygn. 1618

Po pożarze Leszna w 1707 roku wspólnota św. Jana wysłała dwóch swych członków na kolektę po krajach niemieckojęzycznych, by zebrali datki dla parafii polskiej i niemieckiej. Od 2 stycznia do 25 czerwca 1708 roku Samuel Arnold – duchowny Jednoty, rektor gimnazjum i David Klose – nauczyciel w gimnazjum przejechali w tym celu południowe Niemcy, Szwajcarię, Austrię, Niemcy i wrócili do Leszna przez Berlin i Sulechów, wszędzie tam informując o tragedii Leszna i kwestując. Ich relacja ma zdecydowanie oficjalny charakter: wyliczono dokładnie poniesione koszty i zebrane środki – około 15 000 talarów. Sprawozdanie z wyprawy złożył 18 lipca 1709 roku Arnold.
Dokument opublikowany został na łamach „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen” przez Rodgero Prümersa (12, 1897, s. 129–221).
Kamila Szymańska