Kościół św. Jana

Widokówka przedstawiająca wyższą szkołę dla dziewcząt, kościół św. Jana i sierociniec w Lesznie
Georg Ebelt
Leszno, przed 1915
papier, druk kolorowany
8,7 x 14,3 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2021
zakup

Widokówka przedstawia zabudowania północnej pierzei placu Jana Amosa Komeńskiego z perspektywy ul. Bolesława Chrobrego. Po lewej stronie widoczny narożny budynek wyższej szkoły dla dziewcząt, po prawej wysoka bryła sierocińca. W tle wieża i fragment dachu kościoła św. Jana. Pocztówka kolorowa z przewagą żywej, ceglastoczerwonej barwy dachów oraz zieleni i brązów rosnącej na ulicy roślinności. W lewym górnym rogu napis w kolorze fioletowobrązowym: LESZNO (Woj. Pozn.) / liceum niemiecki z protest. kościołem św. Jana.; poniżej fotografii napis czarny: LISSA i. Pos. Lyzeum mit Johanniskirche. Całość obiega biała, szeroka obwódka.
Kościół św. Jana Chrzciciela zbudowany został dla braci czeskich w latach 1652–1654 przez miejskiego budowniczego Marcina Woidego zaraz po tym, jak Jednota zmuszona została do zwrotu katolikom użytkowanego dotychczas kościoła farnego p.w. św. Mikołaja. Nowo powstała świątynia była na tle ówczesnych leszczyńskich budowli obiektem prestiżowym – znacznie większa od fary posiadała także wysoką, górującą nad miastem wieżę. Świątynia płonęła dwukrotnie podczas pożarów w 1656 i 1707 roku, każdorazowo będąc odbudowaną dzięki organizowanym za granicą kolektom. Na charakterystycznej, zwieńczonej ośmiobocznie wieży widoczny zrekonstruowany w 1828 roku hełm.
Anna Agata Ciesielska