Rafał Leszczyński

Rafał Leszczyński,wojewoda brzesko-kujawski, upomina na sejmie króla Zygmunta Augusta
Daniel Chodowiecki (1726–1801)
1796
papier, miedzioryt
8,6 x 5,4 cm
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. ML 1254
zakupiono w 1996

Na tle gotyckiego wnętrza tłum siedzących mężczyzn. Na pierwszym planie, pod baldachimem na tronie siedzi król, niżej Rafał Leszczyński z pałaszem u boku.
Grafika pochodzi z „Historisch-genealogische Kalendar auf das Schall-Jahr 1796”. Jej autor był malarzem i rysownikiem pochodzącym z rodziny braci czeskich, potomkiem Jana Sereniusa (zob.).
Rafał V Leszczyński herbu Wieniawa (1526–1592) – wojewoda brzesko-kujawski 1545–1550, kasztelan śremski w 1580, starosta radziejowski, marszałek Sejmu, mówca, jeden z przywódców ruchu egzekucyjnego i reformacji w Polsce, występował przeciw możnowładcom i duchowieństwu. Związany z ruchem braci czeskich.

Leszczyńscy w dziejach Leszna, Katalog wystawy, Leszno 1997, poz. 21, s. 32.
Grażyna Michalak