Brama przed kościołem Krzyża

Brama wejściowa na teren parafii Krzyża w Lesznie od strony dawnej pastorówki
[Eduard] Stein & [Heinrich] Müller
Leszno, 27 VII 1892
rysunek techniczny na woskówce
29 x 36 cm
Archiwum Państwowe w Lesznie, zespół nr 34/21/0 sygn. 2310, s. 5

Rysunek techniczny przedstawia bardzo efektowną bramę wejściową na teren parafii Krzyża w Lesznie od strony dawnej pastorówki, obecnie siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie. Zainstalowano ją pod koniec XIX wieku i umieszczono na niej napis EVANGELISCHE GEMENDE. Brama została rozebrana w latach 50. XX wieku. Przypuszczalnie chciano w ten sposób otworzyć kościół Świętego Krzyża w stronę pl. Metziga.

A Piwoń, Kościoły Leszna (II) Kościół pw. Świętego Krzyża, „Przyjaciel Ludu” 2014, z. 3; M. Urban, Poewangelickie zabytki miasta Leszna „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski” 5, 2012
Barbara Ratajewska