Hystorya o unucenja, smrti, pohebu…

Jan Amos Komeński Berlin, Karl Friedrich Rellstab, W. Tanžil, 1757 66 s; in duopdecimo Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. 302059 Proweniencje: 1. Tato knizka nalezi Fridrichowy Urbanowy gest darowana za pamatku odemnie Girka Urbana Berlinie dna[…]

Biblia

Biblia, Das ist: Die gantze Heil. Schrift Altes Und Neues Testaments, nach der Teutschen Übersetzung D. Martin Luthers… Halle, Sierociniec, 1773 [wyd. 76] 1079 s, 308 s, [2] k; in octavo Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr[…]

Historia Fratrum Bohemorum…

Jan Amos Komeński Halle, Sierociniec, 1702 [1] k, 48 s, 122 s, [3]; in quarto oprawa XVIII w.: skóra Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 02.D.14/1 proweniencje: 1. Pflug, 2. Eigenthum der evangelischen Kirche zu Lit. Johannis[…]

General und Special Bekantnüss…

Leszno, Daniel Vetter, 1650 61 s; in duodecimo Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.107 w zbiorach od 1950 Wyznanie wiary Kościoła ewangelicko-reformowanego wydane w języku niemieckim, ustalone podczas obrad Colloqium Charitativum w Toruniu w 1645[…]

Sala obrad Rozmowy Przyjacielskiej

[w:] Thronische. Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI. bis MDCCXXVI. aus bewehrten Scribenten und glaubwürdigen Documentis zusammen getragen worden… Jacob Heinrich Zernecke Berlin, 1727 Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 21499[…]

Texte zur Kirchenmusik…

Karl Gottlob König Leszno, Samuel Gottlieb I Presser, 1788 k.nlb 8; 12o Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 118 w zbiorach od 1950 Drobny druczek zawierający najpopularniejsze pieśni religijne śpiewane w kościele luterańskim w[…]

Kleine Hauss-Postill…

Samuel Hentschel Wittenberga i Frankfurt, Christian Heinrich Schumacher, Balthasar Christoph Wust, 1690 [6] k, 579 s; in ovtavo Oprawa XVII w.: pergamin Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.35-1 proweniencje: Sieg. d. Evangel. Kreuzkirche zu Lissa.[…]

Frommer Christen seufzende Seele…

Zacharias Herrmann Leszno, Karl Wilhelm Mehwald, 1796 128 s; in octavo Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S. 14 w zbiorach od 1950 Zacharias Herrmann (1643–1716) urodzony w Namysłowie, przybył do Leszna w 1669 roku. W[…]