Kościoły protestanckie w Lesznie i Śmiglu

Małgorzata Gniazdowska Muzeum Okręgowe w Lesznie Kościoły protestanckie w Lesznie i Śmiglu oraz ich wyposażenie jako fundacje szlacheckie i mieszczańskie   Na tereny pogranicza wielkopolsko-śląskiego zwiastuni ruchów reformacyjnych docierali już w połowie XVI wieku. Wędrowni[…]

Projekt polichromii

Projekt polichromii z kościoła św. Jana w Lesznie ostatnia ćw. XIX wieku gwasz 128 x 87,5 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 218 Projekt przedstawia plan polichromii sklepienia oraz ścian bocznych. Całość utrzymana[…]

Antepedium

Antependium warsztat nieznany Polska, 1 poł. XVIII wieku tkanina jedwabna, koronka, haft 388 x 63 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 213 do 1945 w kościele św. Jana, następnie wywiezione do Herrnhut; rewindykowane[…]