Biblia

Bibliorum pars prima… ab Immanuele Tremellio et Francisco Iunio… Frankfurt nad Menem, Andreas Wechel, 1575–1579 [6] k, 387 s, [4] k, 513 s; in folio oprawa XVI w.: półskórek, tłoczenia Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn.[…]

Program sztuki teatralnej

[O Ibrachimie, Selimie, Roxolanie traiedya wystawiona w Lipcu 1689 w Gymnazyum leszczyńskim] Leszno, Michael Buck, 1689 [3] k; 2° Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. BK 331 ze zbiorów Tytusa Działyńskiego (1796–1861), notowany w[…]

Biblisches Sprüch-Büchlein

Biblisches Spruch-Büchlein, Der lieben Evangelisch-Lutherischer Schule zugethanen Jugend in Lissa… Johann Benjamin Kretschmer Leszno, Michael Buck, 1675 52 s; 8o Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 01.E.17/4 ze zbiorów biblioteki parafii św. Jana w Lesznie proweniencje:[…]

Zaplecze intelektualne parafii św. Jana

Grupą szczególnie dbającą o poziom wykształcenia swych kadr duchownych byli bracia czescy. Już w początkach swego istnienia przykładali wagę do religijnej lektury i zadziwiali znacznym odsetkiem wiernych umiejących czytać. Traktując swój pobyt w Lesznie z[…]

Kościół św. Jana – widokówka

Widokówka przedstawiająca wyższą szkołę dla dziewcząt, kościół św. Jana i sierociniec w Lesznie Georg Ebelt Leszno, przed 1915 papier, druk kolorowany 8,7 x 14,3 cm Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. MLH 2021 zakupiono w[…]

Przyrzeczenia posłuszeństwa

Przyrzeczenie posłuszeństwa składane władzom Jednoty 1719–1745 19 luźnych kartek różnych rozmiarów Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta Braci Czeskich, sygn. 1772 Leszczyńska młodzież studiowała teologię najczęściej w nieodległym Frankfurcie nad Odrą. Wysyłano także kandydatów na ministrów[…]

Katechismus…

Katechismus Kralice nad Oslavou, drukarnia braci czeskich, 1615? 239 s, k.nlb 18; in duodecimo oprawa XVII w: deski, skóra Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 01.E.13/1 ze zbiorów biblioteki kościoła św. Jana w Lesznie proweniencja: Bibliothek[…]

Enchiridion oder Hand-Büchlein…

Enchiridion oder Hand-Büchlein, taglicher Ubung der Gottseligkeit sonst Catechismus… Leszno, Michael Lorentz Presser II, 1769 k. nlb. 1, 310 s., k. nlb. 1, 24 s; in duodecimo oprawa XVIII w.: deski, skóra, resztki zapięć Muzeum[…]