Wystawa

Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań

Wystawa czynna od 16 maja do 31 grudnia 2017 roku w Galerii Sztuki Muzeum, ul. Narutowicza 31.

W 2017 roku przypada 500-lecie reformacji. Muzeum Okręgowe w Lesznie z tej okazji przygotowało wystawę, która przedstawia protestanckie dziedzictwo Leszna i Śmigla. Obydwa ośrodki mają interesującą i bogatą historię, na którą wielki wpływ wywarli zwolennicy reformy Kościoła katolickiego. Materialne ślady ich kilkuwiekowej obecności towarzyszą nam do dziś i stanowią o pięknie i wyjątkowości obydwu miast. Wiele cennych dzieł kultury umysłowej wytworzonych przez naszych poprzedników – tych wielkich i tych niesłusznie zapomnianych – przechowywanie jest w archiwach, bibliotekach i muzeach. Często nie zdajemy sobie sprawy, kto współtworzył miejsca, które są naszym domem.

Wystawa „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań” jest okazją, by poznać bliżej skomplikowane dzieje obydwu miast.

Poprzez ponad 160 obiektów: rękopiśmienne dokumenty, książki, korespondencję, przedmioty będące dawniej wyposażeniem świątyń protestanckich, wizerunki duchownych i przedstawicieli wspólnot religijnych oraz widoki miejsc ukazujemy rolę i pozycję Leszna i Śmigla w dziejach protestantyzmu na ziemiach polskich oraz ich związki międzynarodowe. W miastach tych występowały najważniejsze nurty chrześcijaństwa doby reform: bracia czescy (Leszno), luteranie (Śmigiel, Leszno wraz z Zaborowem), kalwiniści (Leszno) i arianie (Śmigiel).

Na wystawie sygnalizujemy wielość wątków: dzieje wspólnot w poszczególnych miastach, wzajemne powiązania, zależności i konflikty, nade wszystko ich fenomen, który wyraża się w odmienności kulturowej tych ośrodków.

Dla zilustrowania dziejów i dziedzictwa protestanckiego posługujemy się zbiorami własnymi Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz szeregu instytucji (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Lesznie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie) i zbiorów prywatnych.

Partnerami wystawy są:  Archiwum Państwowe w Poznaniu i Biblioteka Kórnicka PAN. Wystawa powstaje we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej, które w tym samym terminie udostępni ekspozycje o protestantyzmie we Wschowie.

Wystawie towarzyszyć będzie ilustrowany katalog, mający pełnić rolę „podręcznika” protestantyzmu w Lesznie i Śmiglu oraz bogaty program działań edukacyjnych.

Wszystkie osoby i instytucje pragnące wesprzeć finansowo nasze przedsięwzięcie zapraszamy do współpracy.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra