Jan Amos Komeński, Orbis sensualium pictus

Jan Amos Komeński
Świat rzeczy pod zmysły podpadaiących we czterech językach odmalowany… Orbis sensualium pictus…
Warszawa, Michał Gröll, 1770
k.nlb. 25, 608 s, k.nlb. 116; in octavo
Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.136
zakupiono w 1968

Pierwsze wydanie tego ilustrowanego podręcznika do nauki języków ukazało się w 1658 roku w Norymberdze. Orbis sensualium pictus ukazał się w ponad 200 edycjach na całym świecie i stanowi swego rodzaju uniwersalną encyklopedię. W 150 rozdziałach zebrana została cała wiedza o człowieku, jego zajęciach i otaczającym świecie uzupełniona obrazkami, na których ponumerowano elementy i słowa je określające. Dzięki temu prostemu zabiegowi uczeń miał możliwość samodzielnie korzystać z podręcznika. Pierwsze polskie wydanie miało miejsce w Brzegu w 1667 roku, ostatnie we Wrocławiu w 1818; zaś na podstawie Orbis sensualium pictus tworzono przez cały XIX wiek rozmaite przeróbki, które wydawano zazwyczaj bez podania nazwiska autora.

E XIX, 452, 456
Kamila Szymańska

Kompletny dokument do obejrzenia na stronie Cyfrowe skarby, wymaga darmowej rejestracji: