Katechismus…

Katechismus
Kralice nad Oslavou, drukarnia braci czeskich, 1615?
239 s, k.nlb 18; in duodecimo
oprawa XVII w: deski, skóra
Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 01.E.13/1
ze zbiorów biblioteki kościoła św. Jana w Lesznie
proweniencja: Bibliothek der St. Johanniskirche LISSA i.P. – pieczęć

Jedna z licznych edycji czeskich katechizmów, używanych na ziemiach polskich przez członków Jednoty. Pełnił rolę małego katechizmu, zawierającego podstawy wiary. Miejsce i rok wydania wskazują na pochodzenie książki – przyjechała zapewne do Leszna wraz z morawskimi egzulantami w 1628 roku i włączona została do biblioteki Jednoty.

J. Just, „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil”. Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618, Praha 2011, s. 259 – por.; M. Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016, poz. 573, s. 176.
Kamila Szymańska