Enchiridion oder Hand-Büchlein…

Enchiridion oder Hand-Büchlein, taglicher Ubung der Gottseligkeit sonst Catechismus…
Leszno, Michael Lorentz Presser II, 1769
k. nlb. 1, 310 s., k. nlb. 1, 24 s; in duodecimo
oprawa XVIII w.: deski, skóra, resztki zapięć
Muzeum Okręgowe w Lesznie, S.13
w zbiorach Muzeum od 1950; ze zbiorów Wilhelma Bickericha (1867–1934)

Kolejne leszczyńskie wydanie Enchiridionu, czyli tzw. Małego Katechizmu Marcina Lutra, wydanego po raz pierwszy w 1529 roku. Leszczyńska edycja z 1769 roku zawiera oprócz typowych pytań i odpowiedzi katechizmowych także podstawy wiary w sześciu częściach, naukę o przygotowaniu do Wieczerzy Pańskiej oraz tabliczkę mnożenia, co wskazuje na szkolne przeznaczenie wydawnictwa. Mały Katechizm zawierał podstawy wiary i służył głównie do nauki dzieci.
Egzemplarz z adnotacjami autorstwa pastora kościoła św. Jana, Wilhelma Bickericha.

K. Szymańska, Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie, Leszno 2001, s. 85, poz. 100; M. Janeczek, Katalog starych druków Archiwum Państwowego w Poznaniu, Poznań 2016, poz. 352, 353, s. 116–117.
Kamila Szymańska