Konkluzje, które stanęły na konwencie

Konkluzje, które stanęły na konwencie…, 1773
38 s; folio
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta braci czeskich, sygn. 1582

Zapis poruszanych zagadnień i postanowień podjętych podczas obrad konwentu, jaki miał miejsce w Lesznie w dniach 11–15 stycznia 1773 roku. Poruszano głównie sprawy wewnątrzzborowe, niemało czasu poświęcono na kwestie finansowe i troskę o szkolnictwo. Ze sprawozdania dowiadujemy się m. in. o zorganizowaniu kolekty na rzecz kościoła w Jędrzychowicach, uiszczeniu przez Żychlińskiego kontrybucji nałożonej na kościół w Waszkowie koło Ponieca przez konfederatów, potrzebie zapewnienie nauczycieli języka polskiego we wszystkich szkołach oraz zapisach testamentowych na dobro Jednoty.
Rękopis uzupełnia 9 stron maszynopisu.
Kamila Szymańska