Psałterz

Psalmy Dawidowe z hymnami. Pieśni duchowne. Katechizm mnieyszy y więtszy… Gdańsk, Andrzej Hünefeld, 1619 [24], 336, [8], [4], 348, [14], [2], 94, [2], 128 s; in octavo Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 13719[…]

Sztuki Komeńskiego

I Fortunae Faber. II Diogenes Cynicus. III Abraham Patriarcha Jan Amos Komensky Amsterdam, Pieter van den Berge, 1662 [2], 103, [1], 106, 69, [3], 103, [13], 106, [4], 69, [3] s; in duodecimo Polska Akademia[…]

Biblia gdańska

Biblia Swięta to jest Księgi Starego y Nowego Przymierza z żydowskiego y greckiego języka na polski pilnie y wiernie przetłumaczone Gdańsk, Andrzej Hünefeld, 1632 [14], 898, 219, [1], 286, 10 s; in octavo Polska Akademia[…]

Życzenia noworoczne

Druki noworoczne na lata 1774–1778 trzy karty formatu in folio, jedna formatu in quarto zadrukowana dwustronnie Muzeum Okręgowe w Lesznie, nr inw. S.55/40–43 z kościoła Krzyża w Lesznie Karty z tekstem noworocznych życzeń przeznaczone były do[…]

Konkluzje, które stanęły na konwencie

Konkluzje, które stanęły na konwencie…, 1773 38 s; folio Archiwum Państwowe w Poznaniu, Akta braci czeskich, sygn. 1582 Zapis poruszanych zagadnień i postanowień podjętych podczas obrad konwentu, jaki miał miejsce w Lesznie w dniach 11–15[…]

Biblia kralicka

Biblia Vetus Testamentum Kralice, 1579 papier, druk oprawa, XVII w.: deska obciągnięta skórą, okucia, klamry [4], 324 s, [6] k; in quarto Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, nr inw. 31202 stary zasób Biblia kralicka jest[…]

Biblia brzeska

Biblia brzeska Biblia święta tho iest Księgi Starego y Nowego Zakonu wlasnie z Zydowskiego, Greckiego y Łacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wylożone Brześć Litewski, 1563 [1] k, 579 k (brak k.[…]

De iterato Sociniano irenico…

De iterato  Sociniano irenico iterate ad Christianos Admonitio, Sive Pseudo-Irenici… Danielis Zwickeri… Jan Amos Komeński Amsterdam, Johannes Pascovius, Johann Theophil Kopydlansky, 1661 [3] k, 212 s; in octavo Archiwum Państwowe w Poznaniu, nr inw. APP 01.G/41/2[…]

Dispvtacia kśiędza Hieroniima Powodowskiego…

Dispvtacia kśiędza Hieroniima Powodowskiego, z Ministrem Zboru Nowoariańskiego Smigelskiego, Janem Krotowiciuszem. O niktorych Artikułach przedwiecżnego Bostwa Syna Bożego, y Troyce przenaświętszey. Tamże w Zborze Smigielskim, przy nie małey liczbie osob rozmaitego stanu iawnie odprawowana, dnia[…]